Netflixd

Netflix ได้ผลวิจัยเกี่ยวกับช่องโห่วเคอร์เนลลินุกซ์ มีผลกระทบกับลินุกซ์ย้อนหลังไปถึง 10 ปี

Netflix โปรแกรมดูหนังที่เรียกว่าได้รับความนิยมมากที่สุดในตอนนี้ได้ออกมาเปิดเผลว่าความปลอดภัยไซเบอร์ของ Netflix เปิดเผยช่องโหว่เคอร์เนลลินุกซ์และ FreeBSD 4 รายการ ที่มีความเกี่ยวข้องกับเกี่ยวข้องกับฟีเจอร์ minimum segmentation size (MSS) และ TCP Selective Acknowledgement (SACK) ในโปรโตคอล TCP จากการได้แก้ไขและตรวจค้นปัญหาก็ได้พบช่องโห่วที่รุ้นแรงที่สุด คือ CVE-2019-11477 หรือ SACK Panic…